LYST

 

LYST

– 3 aftener for kvinder, der ønsker at forstå og komme i kontakt med deres lyst

LYST er for dig der ønsker at lære din lyst bedre at kende. Ikke nødvendigvis for at have mere sex, men for at få en fornemmelse af at lyst er noget, der kommer inde fra dig af. Det er en energi du kan tappe ind i, men det kræver at du  giver den plads og tillader dig selv at mærke den.

LYST er for dig der

 • Ikke er i kontakt med din lyst
 • Ønsker at forstå din lyst
 • Har svært ved at tænde dig selv
 • Ønsker at forstå hvad lyst er og hvad du selv kan gøre for at få mere af den.
 • Føler, at din lyst er blevet mindre med årene
 • Føler du ikke mærker noget under sex.
 • Tænker at lyst er noget der kommer af sig selv

Min erfaring som sexolog viser mig, at mange kvinder har forventninger til deres lyst skal være på en bestemt måde. Vi tænker tilbage på dengang, vi var nyforelskede, (og måske unge), og erindrer den ustyrlige lyst, der susede gennem os. Sådan var lysten engang, men måske har den ændret sig, vi er blevet ældre, fået børn, været sammen med den samme mand i mange år, kommer i  overgangsalderen.  Vi har levet livet, vi er forandrede, det er vores krop, lyst og seksualitet også.

Mange af os tænker, at lyst er noget der skal komme naturligt, gerne helt af sig selv. Men lysten kommer ikke altid naturligt, der skal være plads til at mærke lyst og lysten skal dyrkes.

Derfor har jeg lavet et forløb, hvor du kan genopdage din lyst på ny eller måske opdage at lyst i dag er noget andet, end den var engang. Der er meget du selv kan gøre for at tappe ind i lysten, give den plads, lære den at kende og få bedre kontakt til den.

LYST er en lille intim gruppe med max 14 deltager, vi mødes tre gange i trygge rammer og fuld fortrolighed, med fokus på vores LYST.

LYST vil give dig forståelse af :

 • forskellen på ophidselse, lyst og villighed
 • hvad du har brug for, for at få adgang til mere lyst
 • hvor du bremser dig selv og evt. lukker ned for din lyst
 • hvad du har brug for at kunne slappe af og give dig hen
 • din egen lyst og seksualitet
 • hvad du i virkeligheden har lyst til seksuelt
 • at have direkte kontakt til din indre lyst, så du kan tænde dig selv?

Aften 1 

 • Lystens mange faser, cølibat, healing, nysgerrighed, eventyr og spiritualitet
 • Lystens mange ansigter
 • Ophidselse, lyst og villighed, 3 forskellige indgange til din lyst

Aften 2

 • Forstå dine tanker, så du i stedet for at slukke dig selv, kan tænde og nyde dig selv?
 • Tænder du mest på hvad du ser, hører eller mærker?
 • Vigtigheden af vores evne til at kunne forestille os noget, for derigennem at tænde os selv.

Aften 3

 • Kærlighed vs. begær, forskellige måder at mærke lyst på.
 • Spænding, uforudsigelighed og længsel – der alle er vigtige elementer for at få vore lyst til at blomstre.
 • Kortlægning af din lyst hvad er det du i virkeligheden længes efter

Sådan foregår det rent praktiskt:

 • LYST består af 3 aftener.
 • Vi mødes hver gang kl. 18.30 til 21.30
 • Undervisningen foregår privat hos mig – der vil være kaffe og the.
 • Der vil være mange små øvelser (alle med tøj på).
 • Der vil altid være mulighed for at stille spørgsmål.
 • Du får hjemmeopgaver

Ønsker du også at forstå din lyst, så kom med på dette min forløb.

Datoerne:

Mandage: 27. april, 11. maj og 25. maj.

Alle aftener fra 18.30 til 21.30

Pris: kr. 1.499,-